• Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Re served

 

Fritid Helsingborg driver ett projekt som heter Seniorskola

Helsingborg som ser till att de äldre får ett gott och hälsosamt åldrande.

Varje termin samarbetar Seniorskolan med Boulealiansen på Jutan

där deltagarna får prova på att spela boule med instruktörer.